KAIZEN™ Sprint series: Leaders KAIZEN™

Način vođenja uspješne Lean kompanije koja se temelji na KAIZEN™ principima drugačiji je od tradicionalnog načina vođenja i upravljanja. Kroz 6 četverosatnih Sprint radionica polaznici će se upoznati s osnovnim konceptima i alatima koje KAIZEN™ koristi u upravljanju procesima i vođenju timova. Leaders KAIZEN™ Sprint radionice temelje se na sveobuhvatnom KAIZEN™ Change Modelu koji u sebi sadrži ključ uspješne Lean transformacije kompanije.

Prijava

10. Sep. - 22. Oct. 2019

Croatia
Zagreb

Croatian

Ciljevi treninga

Cilj Leaders KAIZEN™ radionica je ponuditi liderima drugačiju perspektivu načina vođenja timova i kompanija. KAIZEN™ način vođenja drugačiji je od ostalih jer traži potpuni angažman i predanost svakog lidera. KAIZEN™ lideri spremni su i na osobnu promjenu jer znaju da jedino vlastitim primjerom mogu povesti tim u pravcu stvaranja uspješnog i održivog uspjeha, utemeljenog na angažiranim zaposlenicima.
Svaki pojedini sprint omogućit će polaznicima da se u sigurnom kontekstu upoznaju s Leaders KAIZEN™ -om te da kroz praktične zadatke i vježbe, steknu potrebno iskustvo vezano uz pojedinu temu.

Teme

1. Lean leadership i strategija
2. Learning to see & Value Stream Mapping
3. Mission control & Lean Project Management
4. Problem solving alati
5. Gemba walk & Kamishibai
6. Improvement & Coaching Kata

Vrijeme održavanja sprinta:
svaki utorak (od 10.9. do 22.10.2019)
8.00 - 12.15

KAIZEN™ Sprint series: Leaders KAIZEN™

4990 HRK

(PDV nije uključen)

Ostali termini održavanja ovog treninga

No Results
arrow up