5S: Organizacija radnog okruženja

3-satna Sprint radionica! Tijekom ovog sprinta, sudionici će naučiti korake koje je potrebno poduzeti kako bi se, kroz strukturiranu organizaciju radnog prostora, povećala efikasnost i produktivnost cijelog tima te smanjile neefikasnosti u radu.

Prijava

07. - 07. May. 2019

Croatia
Zagreb

Croatian

Ciljevi treninga

Nakon ovog sprinta, sudionici će znati otkriti izvor velikog broja frustracija i neefikasnosti (Muda) u radu. Osim toga, znati će koje je korake potrebno poduzeti kako bi se postigla bolja organizacija radnog prostora te smanjila količina neefikasnosti (Muda) na radnom mjestu.

Teme

Organizacija radnog prostora i okruženja
Utjecaj Muda na produktivnost
Koraci u 5S
Vrste primjene 5S
Praktična primjena alata

Vrijeme održavanja sprinta:
9.00 – 12.15

5S: Organizacija radnog okruženja

490 HRK

(PDV nije uključen)

Ostali termini održavanja ovog treninga

No Results
arrow up