Kaizen Institute - Success Story

Javna uprava

Daily KAIZEN™, Service Management, Produktivno održavanje

Profil klijneta

Gradska vijećnica u Rumunjskoj.

Potencijal za unaprjeđenje

 • Različiti procesi s niskom razinom produktivnosti
KAIZEN™ success story mining

Ključni problemi

 • Nedostatak posvećenog, standardiziranog programa za redoviti, dnevni posao
 • Nedovoljna povezanost između softwarea i stvarnih potreba
 • Dugo vrijeme obrade zahtjeva
 • Nedostatak znanja vezano za faktore koji utječu na motivaciju zaposlenika
KAIZEN™ success story mining

Naš pristup

 • Stvaranje cjelovite gradske baze podataka koja uključuje sve pružatelje komunalnih usluga te domaće dobavljače kako bi se poboljšala suradnja i osigurala kvaliteta svakog projekta
 • Kreiranje jedinstvenog informacijskog sustava
 • Standardizirani i optimizirani načini upravljanja na razini svakog odjela
 • Pokretanje projekta posvećenog implementaciji KAIZEN™ metodologije (5S, Produktivno održavanje, Auto-quality matrica) 
kaizen-approach-success

Ključni rezultati

 • Smanjenje Lead vremena za 43% za procese dobivanja lokacijskih dozvola
 • Smanjenje Lead vremena za 66% za procese dobivanja građevinskih dozvola
 • Unaprjeđenje upravljanja svakodnevnim procesima pomoću implementacije 5S i standardizacije najboljih internih praksi
arrow up