Kaizen Institute - Success Story

Financijske usluge

Daily KAIZEN™, Breakthrough KAIZEN™, Service Management

Prfil klijenta

Vodeća sve-afrička grupa iz Sektora financijskih usluga, prisutna u 19 afričkih zemalja, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američim Državama i Francuskoj, uslužuje više od 8 milijuna klijenata u 700 poslovnih ureda diljem svijeta.

Potencijal za unaprjeđenje

 • Smanjenje vremena rada s pojedinim klijentom
 • Further improvement of client satisfaction
KAIZEN™ success financial

Projekt

Implementacija KAIZEN™ metodologije započela je prvenstveno kako bi se smanjile gužve te vrijeme pružanja usluge klijentu u 4 poslovnice u Laosu/ Nigeriji u vremenskom periodu od 100 dana s krajnjim ciljem povećanja zadovoljstva klijenata.

kaizen-approach-success

Naš pristup

 • Pokretanje projekta je uključivalo temeljitu procjenu stanja radi jasnog razumijevanja trenutnih operacija banke u 4 odabrane poslovnice
 • Postavljeni su ciljevi i napravljen je plan implementacije
 • Poduzeti su brzi 5S i PDCA ciklusi angažmanom i uključivanjem zaposlenika, kako bi se smanjilo vrijeme pružanja usluge klijentu
 • Korištena je praksa Daily Kaizen-a™ kako bi se uspostavila svakodnevna rutina u rješavanju problema te kako bi se osigurala održivost procesa 
kaizen-approach-success

Ključni rezultati

 • Vrijeme pružanja usluge klijentu smanjeno je za 54%. Rezultat toga je bila eliminacija gužvi unatoč povećanju broja klijenata koji su u određenoj jedinici vremena ulazili u poslovnicu
 • Visoki stupanj povećanja zadovoljstva klijenata mjeren je kroz feedback klijenata i kroz ankete
 • Privlačenje novih klijenata radi poboljšanja atmosfere u poslovnici
 • Vrijeme izdavanja debitnih (ATM) kartica smanjeno s 15,5 na 5,5 minuta; istovremeno povećanje produktivnosti zaposlenih u Službi odnosa s klijentima
 • Značajno povećanje sposobnosti i vještina vezanih za tehnike rješavanja problema i tehnike unaprjeđenja
 • Povećan angažman zaposlenih i vjerovanje da se svi problemi mogu trajno rješiti
arrow up