Kaizen Institute - Success Story

Poljoprivreda - Vinogradarstvo

Leaders KAIZEN™, Flow Management, Produktivno održavanje

Profil klijenta

Veliki proizvođač vina iz Rumunjske.

Potencijal za unaprjeđenje

 • Vinogradski procesi, proizvodnja vina i punjenje boca kontroliraju se postojećom tehnologijom upravljanja
 • Postojeća tehnologija upravljanja nije orjentirana na unaprjeđenje procesa, a prethodno uveden KAIZEN™ sustav tijekom 3 godine nije bio dodatno razvijan
 • Marketinška i proizvodna strategija nisu usklađene
KAIZEN™ success story mining

Ključni problemi

 • Utvrđene 82 različite mogućnosti za unaprjeđenje u područjima kao što su metodologije rada, leadership, načini korištenja tehnologije, stručnost i upravljanje zaposlenicima
 • Unaprjeđenje leadership-a kroz motiviranje zaposlenika, stvaranje kompanijske kulture usmjerene na kontinuirano unaprjeđenje, optimalno upravljanje resursima te kroz bolju komunikaciju 
 • Unaprjeđenje metodologije rada (bolja kvaliteta, procesi i proizvodi) 
 • Unaprjeđenje efikasnost procesa (logistika, proizvodnja vina)
 • Unaprjeđenje vještina i angažiranosti zaposlenika
 • Unaprjeđenje ukupne efikasnosti opreme i svih povezanih procesa
KAIZEN™ success story mining

Naš pristup

 • Implementacija KAIZEN™ Change modela
 • KAIZEN™ leadreship trening za top management
 • Uvođenje produktivnog održavanja radi održavanja tehnoloških performansi opreme
 • Uvođenje upravljanja kvalitetom i Flow managementa radi unaprjeđenja kvalitete procesa i efikasnosti na svim razinama kompanije
 • Kontinuirani treninzi na temu upravljanja projektima, rješavanja problema te "on-the-job" treninzi
kaizen-approach-success

Ključni rezultati

 • Povećanje prihoda veće od pola milijuna EUR u roku od dvije godine
arrow up