Muda i vizualni management

3-satna Sprint radionica! Cilj radionice je upoznati koncept neefikasnosti, gubitaka ili viškova u poslovnim procesima te saznati više o korištenju vizualnog menadžmenta u osobnom i timskom radu.

Prijava

13. - 13. Feb. 2019

Croatia
Zagreb

Croatian

Ciljevi treninga

Sudionici sprinta upoznati će se s 3 osnovna koncepta koji uzrokuju neefikasnost u procesima: Muda, Mura i Muri te će ih nakon sprinta znati prepoznati u svom okruženju.
Osim toga, naučit će zašto i na koji način koristiti vizualni management kao osnovni alat u osobnom i timskom radu.

Teme

Što su to Muda?
Koje su vrste Muda?
Trošak Muda i njihov efekt na procese
Vizualni management i njegovi benefiti
Znanost iza vizualnog managementa
Praktična primjena alata

Vrijeme održavanja sprinta:
9.00 - 12.15

Muda i vizualni management

490 HRK

(PDV nije uključen)

Ostali termini održavanja ovog treninga

No Results
arrow up