LSW: Kamishibai i Gemba walk

3-satna Sprint radionica! Sudionici ovog sprinta naučit će koji se alati kriju iza neobičnih kratica i riječi te zašto i oni najefikasniji koriste Leader Standard Work u svom radu.

14. May. 2019

Croatia
Zagreb

Croatian

490 HRK

Ciljevi treninga

Nakon ovog sprinta, sudionici će znati na koji način organizirati svoj radni dan kako bi osigurali stabilnost osnovnih poslovnih procesa. Osim toga, naučit će zašto je važno uvijek biti u doticaju s vlastitom Gembom te na koji način im Kamishibai kartice mogu pomoći u stvaranju navike obavljanja osnovnih, ali ključnih aktivnosti u danu.

Teme

Tradicionalna vs. KAIZEN™ organizacija
LSW alat i njegove osnovne značajke
Gemba walk kao jedan od ključnih upravljačkih alata
Kamishibai kartice
Praktična primjena alata

Vrijeme održavanja Sprinta:
9.00 – 12.15

LSW: Kamishibai i Gemba walk

490 HRK

(PDV nije uključen)

Ostali termini održavanja ovog treninga

No Results
arrow up