Daily KAIZEN™ Practitioner Certification Sprint series

U samo 7 trosatnih termina prijeđite put od KAIZEN™ početnika do kompetentnog KAIZEN™ praktičara! Nakon završenog programa, polaznici će imati temeljna znanja i osnovnu praksu zahvaljujući kojima će u svom okruženju moći započeti implementaciju svakodnevne KAIZEN™ prakse, utemeljene na Daily KAIZEN™ principima.

Prijava

03. Nov. - 15. Dec. 2021

Croatia

4890 HRK

Ciljevi treninga

Cilj svakog pojedinog sprinta je osigurati polaznicima siguran kontekst unutar kojeg će moći usvojiti znanje i steći potrebno iskustvo vezano uz konkretnu temu.

Nakon završenog cjelokupnog ciklusa od 7 trosatnih Sprintova, polaznici će biti spremni kompetentno implementirati Daily KAIZEN™ u svoje timove i/ili organizacije te svakodnevno provoditi cikluse kontinuiranog unaprjeđenja.

Teme

1. Osnove KAIZEN™-a, muda i vizualni management
2. Timska ploča & Timski sastanci
3. 3C: Problem solving alat
4. 5S: Organizacija radnog okruženja,
5. Standardi i ciklusi unaprjeđenja, LSW: Kamishibai i Gemba walk
6. Uvođenje u posao i AQ - Autonomna kvaliteta
7. KAIZEN™ Kata

Vrijeme održavanja radionica:

Srijedom, od 9:00 do 12:15 sati*
*Napomena: uključena jedna 15-minutna pauza

Daily KAIZEN™ Practitioner Certification Sprint series

4890 HRK

(PDV nije uključen)

Ostali termini održavanja ovog treninga

U samo 7 trosatnih termina prijeđite put od KAIZEN™ početnika do kompetentnog KAIZEN™ praktičara! Nakon završenog programa, polaznici će imati temeljna znanja i osnovnu praksu zahvaljujući kojima će u svom okruženju moći započeti implementaciju svakodnevne KAIZEN™ prakse, utemeljene na Daily KAIZEN™ principima.

...
arrow up